Územní plán Benešova, Formuláře ke stažení
Územní plán Benešova, Formuláře ke stažení : www.benesov-city.cz       ...

Z čeho stavět?
 www.porotherm.cz www.heluz.cz www.kb-blok.cz www.schiedel.cz www.bramac.cz www.kmbeta.cz www.satjam.cz www.pksokna.cz www.velux.cz www. ...

Přečtěte si více...

NABÍDKA  SLUŽEB

 

-  Zpracování kompletní projektové dokumentace pro územní a stavební řízení v oblasti

    pozemních staveb  (rodinné domy – novostavby i rekonstrukce, půdní vestavby a nástavby,

    občanské stavby, . . . . .  a další dle individuálního přání zákazníka)

-  U typových projektů rodinných domů – osazení stavby do terénu, napojení na inženýrské sítě, ....

-  Zajištění inženýrské činnosti(vyřízení stavebního povolení, poradenská činnost, ...apod.)

Obsah projektu :

  

Je v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení, resp. ohlášení 

dle Vyhlášky 499/ 2006 Sb. o dokumentaci staveb a stavebního zákona.

Obsahuje: stavební  část, statickou část, požárně bezpečnostní řešení, protiradonové opatření,

vnitřní instalace, osazení stavby do terénu , napojení na inženýrské sítě.

 

Cena projektu :

Je stanovena na základě Výkonového a honorářového řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Nejsem plátce DPH.